وام مضاربه

نوعی از عقود معین قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران وام مضاربه می باشد که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاص (حقیقی – حقوقی) که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می‌گیرد.

وام مضاربه بر اساس اعتبار مشتری تا سقف ۷۰ درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، ۶۰ درصد ملک اداری، ۵۰ درصد ملک تجاری پرداخت می گردد که معمولاً بصورت بازپرداخت ۶ ماهه و یکساله می باشد.

خدمات اعطای وام مضاربه وام آسا

سرعت و دقت در پاسخگویی و ارائه بهترین مشاوره به مشتریان، از تخصص های مشاوران ما در مجموعه وام آسا می باشد.

جهت مشاوره با کارشناسان ما و دریافت بهترین راه کارها در خصوص دریافت تسهیلات مضاربه با ما تماس بگیرید.

وام مضاربه

تماس و مشاوره با کارشناسان وام آسا

جهت دریافت مشاوره و خدمات از کارشناسان ما در شرکت وام آسا تماس بگیرید.